Author: Fahri Tokay

Var olanı Allah yolunda vermek

Yiğitliğin ispatı çeşit çeşittir. Kişi bedenen güçlü, mal bakımından çok zengin olabilir. Bu vasıflara sahip olan herkes, maliki olduğu malı, dünyalık menfaat beklemeden Allah yolunda...

KÂRLI ALIŞVERİŞ

İnsan fıtratı, kazanmaya karşı çok hırslıdır. Kaybetmeyi asla istemez. İnsan, her gününü kârla tamamlamayı arzu eder. Çalıştığı sahada başarıya ulaşmak için bütün enerjisini harcar. Başarıya...

TAKVA ELBİSESİ

Araf Suresinin 26. Ayetinde “Ey Âdemoğulları! Size utanç yerlerinizi örtecek elbise ve bir de süs elbisesi indirdik. Takva elbisesi ise bunlardan daha hayırlıdır. Bunlar Allah’ın ayetlerindendir....

Huşu kalp için gerekli

Huşu, kulun yaradanına karşı kalbinde duyduğu derin saygı olarak da ifade edebiliriz. Bunun etkileri kulun fiil ve davranışlarına yansır. Yani, gafillerden ve gaflette olmama halidir....

HUŞU

Kişinin bütün varlığı ile rabbine yönelmesi, Ona boyun eğmesi, kalpte Allah korkusunun hâkim olmasıdır. Bu mümin olmanın en belirgin özelliğidir. Huşu, aynı zamanda gönlün korku...

Kendi menfaatlerinden başka bir şey tanımayanlar

Nemelazımcılık ve egoizm gibi eğilimler hasbiliğin zıddıdır. Materyalizmin ve dünyevileşmenin alametidir. Kendi menfaatlerinden başka bir şey tanımayanlar için hasbilik bir şey ifade etmez. İslam’da, nefret,...

Yalnız hep ben diyenler

Hasbilik, Allah rızasına ermenin yoludur. Çünkü temelinde menfaat kaygısı bulunmamaktadır. Fedakârlık esastır. Başkalarının derdini dert edinmeyenler, başkalarının sevincine sevinmeyenler yalnız hep ben diyenlerdir. Yatırımı ahret...

Dost kara günde belli olur

İslam inancı ve onun ahlakî değerleri uygulama alanından yavaş yavaş çekilmesiyle ilişkiler menfaat üzerine kuruluyor. Sevginin mayasında “Allah için sevmek” yoksa insanın duygularında ve düşüncelerinde hep ben hâkimdir....

Mü’min Mü’minin kardeşidir

Sevginin alametleri samimiyet, vefakârlık, hasbiliktir. Vasıtasını ise Sevgili Peygamber (sav) Efendimiz “Tanıdığın, tanımadığına selam vermendir” Müslim şeklinde tarif etmiştir. Allah için sevişenlere kin beslemek ise münafıklık alametidir....

SEVGİDE SAMİMİYET

Sevginin en mükemmeli Allah için sevebilmektir. Çünkü Allah için olan sevgide menfaat kaygısı yoktur. Allah için sevginin yeşerdiği gönülde riya hastalığı bulunmaz. Allah için sevenin...