Author: Fahri Tokay

Şeytanın tuzağı nefsedir

Nefis ve şehvet insanda vardır. Meleklerde yoktur. Nefsine hâkim olan kimse adeta melekleşir. Nefis, haramlarda aceleci, hayırlarda isteksizdir. Uzağı görmez, başına ne geleceğini düşündürmez. Cimriliği...

Kişinin kendisiyle yüzleşmesi

Nefis iyi ve kötünün mücadele alanıdır. İnsandaki şehvet ve gazap kuvvetlerinin toplandığı alandır. Bu bakımdan nefis terbiyesi beden terbiyesinden daha fazla gayret ister. Akıl ve...

İnsanın başına ne gelirse dili yüzündendir

Kötü söz, nefsin kabarmasına, şeytanın devreye girmesine, dolayısıyla karşılıklı atışma ortamının doğmansa ortam hazırlar. Kötü sözde yalan vardır, gıybet vardır, dedi-kodu, koğuculuk ve jurnalcilik vardır....

KÖTÜ SÖZDEN KORUNMAK

Konuşma kabiliyeti yalnız insana verilmiştir. Yaratanı anmak, insanlarla anlaşmak dil ile gerçekleşir. Söz vardır insanları kendine bağlar. Söz vardır, insanları söyleyene düşman eder. Kötü söz,...

İnsan ümitle yaşar

İnsan ümitle yaşar. “Parasını yitiren bir şeyini, ümidini yitiren her şeyini kaybetmiştir.” Atasözü bu gerçeği ifade eder. Ümitvar olmak, müminin hayatını, şevk, heyecan ve coşku...

ÜMİTVAR OLMAK

İnsanı yaşatan ümittir. Ümit: emel, beklenti ve istek anlamlarını ifade eder. İnsan, iyiyi kötüden, güzeli çirkinden, doğruyu yanlış olandan ayırabilecek bir kabiliyete sahip olmasına rağmen...

Sevginin karşılığı sevgidir

Dostlar arasında kurulan bağ, sevgi bağıdır. Sevginin karşılığı sevgidir. Çünkü dostlar arasında kurulan köprü samimiyet temelleri üzerine kurulmuştur. Hiçbir menfaat beklentisi olmadan zaman, maddî ve...

DOSTUN İYİSİ

Dostluk, iki yürek arasında akan bir nehir gibidir. Gittiği yeri de geldiği yeri de abad eder denilmiştir. Eşyalar eskiyince değerini kaybeder, gözden düşer. Geçmişe dayanan...

Hatır almak

Hatır almak da gönül meselesidir. Hatır almasını bilen, insanların hatırını sorabilendir. Bencillikten, enaniyetten kurtulmanın yolu, insanların derdi ile ilgilenmek, onların sevincine katılmaktan geçer. Bunun için...

Namazın dinimizdeki yeri

Namaz, insanın ruhunu her türlü manevî kirlerden arındırır. Peygamber (sav) “Birinizin kapısı önünde günde beş defa yıkandığı bir ırmak aksa, o kimsede kirden bir şey kalır...