Author: Fahri Tokay

EMEL VE ECEL

Ecel, ferdin dünya yaşama süresinin sona ermesidir. Her canlı gibi insan da sınırlı bir ömre sahiptir. İnsana takdir edilen ömür süresi dolduğunda ecel tahakkuk edecektir....

Ölçüyü aşan davranışlar

Çok gülmek, düşük hareketlerde bulunmak, ölçüsünü aşan aşırı şakalaşmalar, vakarı söndürür, şahsiyeti giderir. Peygamber (sav)’in yüzünden tebessüm hiç eksik olmadığı halde hiçbir zaman kahkaha ile...

VAKAR SAHİBİ OLMAK

Vakar sahibi ve ağırbaşlı olmak, İslam’ın mümine kazandırdığı güzel ahlakî hasletlerdir. Davranışları ölçülü ve aynı zamanda mütevazı olan karakter sahibi vakur insanlar, herkesin güvenip bağlandığı...

Huzur ve güven

İlim aydınlıktır. Cehalet ise karanlıktır. Dünyamızı ve insanları hatta geçmişimizi olduğu gibi geleceğimizi de aydınlatacak olanlar âlimlerdir. Cahillik karanlık bir yol olduğu için, cahillerin insanlığa,...

İMAN AYDINLIKTIR

İnkâr karanlık, iman ise aydınlıktır. Küfür, örtmek ve gizlemek manasına geldiğine göre, yüce hakikatleri ve gerçekleri örtme gayreti olduğundan karanlıktır. Yaratıcısına isyan ve onun verdiği...

Gelişi güzel konuşmamak

Kötülük ve kötü söz söylemek her kişinin karı, iyilik ve güzel söz söylemek er kişinin karıdır. Bunun için insan kalbini kırmak kolay, fakat tamir etmek...

DİLİ MUHAFAZA

Varlık âlemi içinde düşünme ve konuşma yeteneğine sahip olan tek varlık insandır. İnsan yaratılanların en üstünü ve en şereflisidir. İnsan diliyle anlaşır, onunla anlaşılır. Çünkü...

KÖTÜ SÖZÜN YIKIMI

Konuşma kabiliyeti yalnız insana verilmiştir. Yaratanı anmak, insanlarla anlaşmak dil ile gerçekleşir. Söz vardır insanları kendine bağlar. Söz vardır, insanları söyleyene düşman eder. Kötü söz,...

İyi bir iz bırakmak

Rehber yolu şaşırırsa, kendisine uyanların da şaşırması gayet tabiidir. Lokomotif raydan çıkarsa, vagonlar da raydan çıkmaya mahkûmdur. Kaptan rotayı bilmezse, geminin salimen varacağı limana ulaşması...