Author: Fahri Tokay

Allah korkusunun hâkim olmadığı vicdanlar

Meydana gelen ve duyulan bazı olaylar, toplumu derinden etkilemektedir. İşlenen şenaat ve cinayetler vahşi hayvanların vahşetini gölgede bırakacak şekilde zuhur etmekte. Vahşi hayvan fıtratının gereğini...

TEDBİR ÖNCE GELİR

Tedbir, bir işin istenildiği ve planlandığı gibi sonuçlanması için gerekli çarelere önceden başvurmaktır. Bir başka ifadeyle önlem almak, hazırlık yapmaktır. Tedbir, idare etme, çekip çevirme...

Vefakar olmak

Vefakârlık, vefası olan, değer bilen, kendisine iyiliği dokunan kişilere teşekkür etmesini gerçekleştiren kişidir. Vefakârlık, gördüğü iyiliği unutmayan, kadirşinas insanların vasfıdır.   İnsanın kendisini yoktan var eden...

İki Nimet: Sağlık ve Boş Vakit

Ariflerin terbiye metodunda, az yemek, az uyumak, az konuşmak (hıfz-ı lisan) vardır. İslam, İnsanların konuşmasında, yiyip içmesinde, gülüp eğlenmesinde itidali tavsiye etmiştir. Boş ve faydasız...

ABESLE İŞTİGAL ETMEK

Yersiz, faydasız boş ve anlamsız şeylerle vakit geçirmek anlamına gelen bir deyimdir. Lüzumsuz ve gereksiz işlerle uğraşanlara, aslî ve önemli işi önünde dururken gereksiz işlerle...

Haramın binası olmaz

Kuranda zikredilen geçmiş milletlerle alakalı kıssalar, ibret almamız, aynı hata ve yanlışlıkları yapmamamız içindir. Ölçü ve tartıda dürüst davranılmayan toplumlarda buhran hâkim olur. Toplumları içerden...

TİCARETTE DÜRÜSTLÜK

Ölçü ve tartıyı düzgün yapmak İslamın kesin emridir. Ticari ve beşeri münasebetlerin temeli doğruluk ve dürüstlüktür. Ticaret helal kılınmıştır. Toplumun ahengi, huzuru ve yükselmesi, ölçü...

Duyarsız olmayalım

Müslüman, çevresinde olup bitenlere duyarsız kalamaz. Bununla beraber bir peygamber ahlakı olarak başkalarının gizli hallerini araştırmaz.Kimsenin ayıplarını, gizli hallerini araştırmaz. Bilmediği konularda ahkâm kesmez. Kibirlenmez,...

YOKSULU GÖZETMEK

İnsan, kâinatın en şerefli varlığı olarak yaratılmış ve iman ile şereflendirilmiştir. Dünya ise imtihan alanıdır. İlahi tecelli olarak insanlar ayrı kabiliyetlerde ve ayrı imkânlara sahip...

SABIR

Sabır, bela ve musibetlere karşı direnç göstermektir. Bir başka ifadeyle; belayı, daha başka belalara sebep kılmama, günahı, günahlara gerekçe yapmama disiplinidir. Hayatın karşımıza çıkardığı zorluklara...