Author: Fahri Tokay

VEFA DUYGUSU

  Bir şeyi yerine getirmek, sözünde durmak vefadır. İyilikleri unutmamak, iyilikte bulunanlara misliyle ve daha fazlasıyla mukabelede bulunabilmek vefadır. Sevgi bağlarını artırma, verilen sözü yerine...

İSTİSMAR

Bir şeyi veya bir kimseyi kendi çıkarına alet etmektir. Birinin iyi niyetini kötüye kullanmaktır. Bu yolla haksız menfaat sağlamak, çalıştığı kurumun araç ve gereçlerini şahsi...

Ahirette ebedi mutluluk için

Mümin, müminin aynasıdır. Bir arada iken mümin kardeşi kakındaki kanaati ne ise ondan ayrı olduğu zamanda da aynıdır. Allah için sevişenler, beraber iken de ayrı...

SEVGİLER ALLAH İÇİN

Allah için sevmek: Sevgiye, sevgiden başka karşılık tanımamaktır. Sıcak ve samimi dostluklar, karşılıklı sevgi ve muhabbetin eseridir. Sevgiler karşılıklı olunca samimiyet bağları güçlenir. Allah için...

Mutlu ve huzurlu cemiyet hayatı

Allah insanı eşref-i mahlûk olarak yarattı. Melekler ona secde etti. Yeryüzüne halife olarak gönderdi. Edeb ve saygı, insanlık yönünü yücelten vasıflar olarak yalnız insana verildi....

EDEB

Edeb, insanı hataya düşmekten, utanılacak işler yapmaktan koruyacak terbiye biçimi. İnsana fazilet kazandıran her iyi alışkanlık. Günlük hayatın her anını “Allah görüyor ve biliyor” idraki...

Bir bilene sormalı

Her insanda bilmediğine karşı bir merak vardır. Merakını gidermenin yolu ise öğrenmektir. Öğrenmek için okumayı zevk edinmelidir. Yalnız okumakta yeterli olmayabilir. Bu bakımdan bilene sormasını...

SORAN YANILMAZ

Bilmek sormakla başlar. İnsanda merak ve öğrenme arzusu kuvvetli bir şekilde bulunmaktadır. Bilip öğrendiklerimiz bir ise öğrenmek istediklerimiz sayısızdır. Bilmeye, anlamaya can atan kimse, öğrenmek...

Allah’ın sevgisine nail olmak

  Allah’ın sevdiği kulda belirgin özellik, kullun Allah’ı daima anması ve her an haramlardan kendini sakındırmasıdır. Yaşantısına haram bulaşan ve karışan kimselerde Allah’a kulluk vazifesi...

ALLAH’IN SEVDİĞİ KULUN ÖZELLİKLERİ

Allah, iyilik edenleri, hem günah kirinden hem beden kirinden temizlenenleri, fenalıklardan sakınanları, sabredenleri, kendisine yönelenleri, kendisine sığınanları, huşu içinde ibadet edenleri, adaletle muamele edenleri, tevekkül...