Author: Fahri Tokay

Yalnız insanlar çoğaldı

İnsanın her zaman aynı şartlar içinde olmayabilir. Hayat inişli çıkışlıdır. Gücü yeterken acizleşebilir. Sağlıklı iken hasta olabilir. Varlıklı iken yoksul hale gelebilir. Bu durumda insanın...

AKRABALIK MÜNASEBETLERİ

Akraba ile olan ilgi ve alaka, İslam literatüründe Sıla-i Rahim olarak ifade edilir. Sıla-i Rahim, hısım akrabayı ziyaret etmek ve onlarla görüşmeyi ve alakayı kesmemektir....

Hayırlı işlerin öncüsü olmak

İki kişi arasını bulmak, iyi niyetle aracılık yapmak, ihtiyaç sahibini yalnız başına bırakmamak, onların maddi ve manevi ihtiyaçlarına cevap verebilmek sorumluluk alanına dâhil olan görevlerdir....

SORUMLULUĞUMUZU BİLMEK

İnsan başıboş yaratılmamıştır. Pek çok sorumluluklara muhatap kılınmıştır. İnsanın ahiretten önce dünyaya gönderilişi, bizatihi imtihandır. Yani insan sorumluluk altındadır. Varlık âleminde en şerefli mevkie konulan...

Millî ve manevî değerler

Millî ve manevî değerlerinden uzaklaşan toplumlar başkalarının güdümüne girmeye mahkûmdurlar. Bu konuda Peygamber (sav) şu hadisleriyle uyarıyor. “Muhakkak siz, sizden önceki milletlerin yolunu (adetlerini) karış karış,...

GEÇMİŞTEN İBRET ALMAK

Geleceğe ümitle bakabilmek, güven adımlarıyla yürüyebilmek için geçmişi tanımak ve bilmek şarttır. Bir toplumun geçmişi, onun belleğidir. Toplumların belleği ise kimliğidir. Belleğini kaybeden toplumlar, kimliğini...

FERASET

Feraset, eğriyi doğrudan ayırabilmektir. Baş gözünün göremediği gerçekleri hissedebilme kabiliyetidir. Hadiselerin perde arkasını görebilmek, bir meseleyi hem doğru ve hem hızlı bir şekilde değerlendirebilmek, kararlarda...

Fitne tohumu ekenler

Arılar, her biri iğneleri ile donatılmış oldukları halde, kovanda müthiş bir ahenk içinde bal üretirler ve birbirlerine saldırmazlar. Fert ve toplumların sahip oldukları en değerli...

BİRLİK VE BERABERLİĞİN ÖNEMİ

Milletleri sağlıklı bir şekilde ayakta tutan unsurların başında birlik ve beraberlik gelmektedir.  Birliğin zıddı olan tefrika ise milletlerin zayıflayıp çökmesine sebep olmaktadır. Milletlerin yükselmesi ve...

Müminin gayesi Allahın rızasını kazanmaktır

Utanma, insanın kalitesini gösteren bir güzelliktir. Mümini günah çukuruna düşmekten koruyan sağlam bir perdedir. İfade edildiği gibi utanma duygusunun kaynağı imandır. Müminin gayesi Allahın rızasını...