Author: Fahri Tokay

SORAN YANILMAZ

Bilmek sormakla başlar. İnsanda merak ve öğrenme arzusu kuvvetli bir şekilde bulunmaktadır. Bilip öğrendiklerimiz bir ise öğrenmek istediklerimiz sayısızdır. Bilmeye, anlamaya can atan kimse, öğrenmek...

Allah’ın sevgisine nail olmak

  Allah’ın sevdiği kulda belirgin özellik, kullun Allah’ı daima anması ve her an haramlardan kendini sakındırmasıdır. Yaşantısına haram bulaşan ve karışan kimselerde Allah’a kulluk vazifesi...

ALLAH’IN SEVDİĞİ KULUN ÖZELLİKLERİ

Allah, iyilik edenleri, hem günah kirinden hem beden kirinden temizlenenleri, fenalıklardan sakınanları, sabredenleri, kendisine yönelenleri, kendisine sığınanları, huşu içinde ibadet edenleri, adaletle muamele edenleri, tevekkül...

DOĞRU SÖZLÜ OLMAK

ah Mümin sözünde, niyetinde ve davranışlarında doğru olan kişidir. Özü doğru olanın sözü doğru olur. Bu Müslümanın temel vasfıdır. Sözünde durmamak, yalan söylemek, insanları aldatmak...

Dünya hayatının süsü

İnsanın hayatını kalıcı olanlar kuşatırsa geleceği parlaktır. Geçici olanlar hâkim olursa gelecek sıkıntılıdır. Kalıcı olanlar, ahret azığı olarak hazırlanan güzel işlerdir. Peygamber (sav) “Ölüyü üç...

Salih amel işleyenler

Beyyine suresinin 7. Ayetinde “İman edip salih amel işleyenler yok mu, onlar, yaratılanların en hayırlısıdır.” Buyrulmaktadır. İnsanı şerefli mevkilere ulaştıran yol, pek çok ayet-i kerimede olduğu gibi...

DUA

Dua: Çağırmak, yardım istemek demektir. Her şeyden önce kulluğun gereğidir. “Müminin silahı, dinin direği, göklerin ve yerin nurudur.” “Genişlik zamanında kul Allah’ı andığında, darlık zamanında...

İnsanlara değer verin

Bir kişiye gösterilen sevgi, ona verilen değerin tezahürüdür.  Gazali sevgiyi, kökü sağlam, dalları göklere yükselmiş, meyveleri ise gönülde ve dilde görülen hoş bir ağaçtır şeklinde...

HAYRA ANAHTAR OLMAK

Peygamber (sav) “İnsanlardan bir kısmı hayrın anahtarı, şerrin kilididir. Diğer bir kısmı da şerrin anahtarı, hayrın kilididir. Ne mutlu Allah’ın hayra anahtar kıldığı kimseye! Yazıklar olsun...

Sevgi duyguların ortak paydası

Bir kişiye gösterilen sevgi, ona verilen değerin tezahürüdür.  Gazali sevgiyi, kökü sağlam, dalları göklere yükselmiş, meyveleri ise gönülde ve dilde görülen hoş bir ağaçtır şeklinde...