Author: Fahri Tokay

HATADA ISRAR OLMAZ

İnsan hata işlemeye müsait olarak yaratılmıştır. Kendisine hatadan dönme fırsatı da sunulmuştur. Kul hata işleyip tövbe kapısına yöneldiği zaman Allah kulunu affetmektedir. Samimi mümin, hiç...

Gösteriş yapanlar

Peygamber (sav) temiz ve güzel elbise giymeyi severdi. İslam’ın ve Müslümanların vakarını yüceltmek için güzel giyinmek, bol mala sahip olmak da mümin için vakardır. Sahip...

Ölçülü davranış

Vakar sahibi ve ağırbaşlı olmak, İslam’ın mümine kazandırdığı güzel ahlakî hasletlerdir. Davranışları ölçülü ve aynı zamanda mütevazı olan karakter sahibi vakur insanlar, herkesin güvenip bağlandığı...

ŞEYTANIN HİLELERİ

İnsanın baş düşmanı şeytandır. Ayetler ve hadisler şeytanın bu hilelerini ve tuzaklarını haber veriyor. Şeytanın hile ve tuzaklarını zikreden ayetlerden bir kaçının meallerini vererek ezeli...

Samimi ilişkiler canlı tutulmalı

Hayatımızı devam ettirmek için hava, su ve beslenmeye ne denli ihtiyacımız varsa gönlümüzün huzur bulması, toplumda itibarımızın devam etmesi için ilgi ve alakanın canlı tutulmasına...

İLGİSİZLİK

Yakınlar ve dostlar arasında ilgi ve alaka canlı olarak yaşatılıyorsa sevgi ve yakın ilişkilerde o derece sıcak ve canlıdır. Bir söz vardır. ‘İnsanı iki şey...

Hesap verme duygusu

Hesap ve azaptan emin olma duygusu, kulluk görevinde tembelliği tetikler. Nefsin istek ve arzularına karşı aşırı meyil, kişiyi suça iter. Bunun ilacı ise hesap verme...

Allah korkusunun hâkim olmadığı vicdanlar

Meydana gelen ve duyulan bazı olaylar, toplumu derinden etkilemektedir. İşlenen şenaat ve cinayetler vahşi hayvanların vahşetini gölgede bırakacak şekilde zuhur etmekte. Vahşi hayvan fıtratının gereğini...

TEDBİR ÖNCE GELİR

Tedbir, bir işin istenildiği ve planlandığı gibi sonuçlanması için gerekli çarelere önceden başvurmaktır. Bir başka ifadeyle önlem almak, hazırlık yapmaktır. Tedbir, idare etme, çekip çevirme...

Vefakar olmak

Vefakârlık, vefası olan, değer bilen, kendisine iyiliği dokunan kişilere teşekkür etmesini gerçekleştiren kişidir. Vefakârlık, gördüğü iyiliği unutmayan, kadirşinas insanların vasfıdır.   İnsanın kendisini yoktan var eden...