Author: Fahri Tokay

DOĞRU SÖZLÜ OLMAK

ah Mümin sözünde, niyetinde ve davranışlarında doğru olan kişidir. Özü doğru olanın sözü doğru olur. Bu Müslümanın temel vasfıdır. Sözünde durmamak, yalan söylemek, insanları aldatmak...

Dünya hayatının süsü

İnsanın hayatını kalıcı olanlar kuşatırsa geleceği parlaktır. Geçici olanlar hâkim olursa gelecek sıkıntılıdır. Kalıcı olanlar, ahret azığı olarak hazırlanan güzel işlerdir. Peygamber (sav) “Ölüyü üç...

Salih amel işleyenler

Beyyine suresinin 7. Ayetinde “İman edip salih amel işleyenler yok mu, onlar, yaratılanların en hayırlısıdır.” Buyrulmaktadır. İnsanı şerefli mevkilere ulaştıran yol, pek çok ayet-i kerimede olduğu gibi...

DUA

Dua: Çağırmak, yardım istemek demektir. Her şeyden önce kulluğun gereğidir. “Müminin silahı, dinin direği, göklerin ve yerin nurudur.” “Genişlik zamanında kul Allah’ı andığında, darlık zamanında...

İnsanlara değer verin

Bir kişiye gösterilen sevgi, ona verilen değerin tezahürüdür.  Gazali sevgiyi, kökü sağlam, dalları göklere yükselmiş, meyveleri ise gönülde ve dilde görülen hoş bir ağaçtır şeklinde...

HAYRA ANAHTAR OLMAK

Peygamber (sav) “İnsanlardan bir kısmı hayrın anahtarı, şerrin kilididir. Diğer bir kısmı da şerrin anahtarı, hayrın kilididir. Ne mutlu Allah’ın hayra anahtar kıldığı kimseye! Yazıklar olsun...

Sevgi duyguların ortak paydası

Bir kişiye gösterilen sevgi, ona verilen değerin tezahürüdür.  Gazali sevgiyi, kökü sağlam, dalları göklere yükselmiş, meyveleri ise gönülde ve dilde görülen hoş bir ağaçtır şeklinde...

Gönlü zengin olanlar

Sevgi bir gönül bağıdır. Sevgi mutluluk kaynağıdır. İnsanları bir birine yaklaştırmanın ve sevdirmenin mayasıdır. Gönül bağının kurulmadığı ortamda geleceğe güvenle bakmak da mümkün değildir. İslam...

Yalan her şerrin ve fenalığın kaynağıdır

Yalan her şerrin ve fenalığın kaynağıdır. Yalan netice olarak düşmanlığı doğurur. Düşmanlığın olduğu yerde güven ve rahat yoktur. Bu bakımdan doğru sözü az olanın dostu...

GÖNÜL HUZURU DOĞRULUKTADIR

Mümin imanı gereği özünde, sözünde, işinde ve davranışlarında doğru olan kimsedir. Kendisi bu sıfatlara sahip olduğu için muhatap olduğu kişilerde de bu vasıfları arar. Doğruluğu...