Author: Fahri Tokay

ZİYARETLEŞMENİN ÖNEMİ

İnsan fıtratı gereği yaşamını toplu halde devam ettirir. Yaşadığı acı ve tatlı olayları başkalarıyla paylaşma ihtiyacını hisseder. Bunda en yakını ve ilişki kurduğu eş, dost,...

MANEVİYAT

İnsandaki sorumluluk duygusunu canlı tutan maneviyatıdır. Yani imanının emrine uyup hayata tatbik etmesidir. Neticede işlerin Allah’a arz olunacağına inanan kimse, sorumsuzca hareket edemez. Toplumda insanların...

İnsanların mutluluğu için

Her şeyin en güzeli, en iyisi ve en faydalısını yapma gayretinde olmak ve bununla Allah rızası ile ebedi mutluluğu kazanmayı hedeflemektir. Bu maksatla imanda, kulluk...

Dargınlıklar giderilmeli

İki kişinin arasındaki var olan dargınlığı gidermek için çareler aramak Allah katında makbul olan bir davranıştır. Aynı zamanda en faydalı bir sosyal faaliyettir. Toplumda bu...

Değerli olanı değersizleştirmeyin

İhlâs ile yapılan ameller, kazançlı ve Allah indinde değeri yüce olan amellerdir. Riya ile yapılan işlerde ise insanın eli boşa çıkmaktadır. Gösteriş olsun diye yapmış...

Yiğitlere her zamankinden daha çok ihtiyaç var

İyilik yolları pek çoktur. Sosyal hayatta iyiliklere talip olanlar azalırsa kötülüklerin kontrolsüz bir şekilde çoğalması muhakkaktır. Kötülüklerin reklâma çıktığı, bunun içinde her vasıtayı kullandığı zamanımızda...

ELİMİZİ BOŞA ÇIKARMAYALIM

Kul olarak, dünyaya ebedi hayatı kazanmak, Allah rızasını elde etmek için geldik. Ahirete nispetle dünya, hazırlık ortamıdır. Ahiret ise, dünya tarlasının ambarıdır. Herkes kendi iradesiyle...

SELAM VE SAMİMİYET

İnsan çevresinde sayılmayı ve sevilmeyi arzular. İnsanlar, iyiliğin esiridir. İyiliğin kapısını ise huzur ve güven açar. İnsanlar arasında huzur ve güveni samimi ilişkiler tesis eder....

Dinin emri, insanlığın gereği

Her iyilik sadakadır. Peygamber (sav): “Her Müslümanın sadaka vermesi gerekir” buyurunca sahabe “Ya bulamazsa” dediklerinde “Eliyle çalışır, hem şahsı için harcar, hem tasadduk eder” buyurur. Sahabe...

Hırs, makul düşünceyi örter

İnsanda tamah ve hırs arttıkça hatasıda çoğalır. Çünkü hırs, makul düşünceyi örter. Haris olanın hatası çok olur. Yapılan yanlış ve hatalarda ısrar etmek ancak şeytanı...