Author: Fahri Tokay

Sefasını sürelim anlayışı

İnsanların pek çoğu, hayal âleminde gezer. Yapması gereken işleri yerine getirmeden hazıra konmak ister. Hayatta muvaffak olanlar, bıkmadan usanmadan çalışarak yorulanlar, bugünün işini yarına bırakmayanlar,...

BEKLENTİLERİMİZ

İnsanın gönül dünyasında istek ve arzular hiç bitmez. Hayat, bu istek ve arzuların peşinden koşmaktır diyenler de vardır. Beklentilerimizin temelini arzu ve isteklerimiz oluşturmaktadır. Herkes...

Dost, kılavuzdur

Dostluklar sevgi üzerine kurulur. ‘İnsan iyiliğin kölesidir.’ Dost, kılavuzdur. Gam ve kederi giderendir. Dostunun derdine ortak olandır. Hadis, arkadaşın önemini en güzel şekilde belirtmektedir. Bu...

Gözyaşları süzülerek yapılan dua

Gözyaşları süzülerek, gönül telleri titreyerek yapılan dualar makbuldür. Ramazan ayı, Cuma, Kadir ve Bayram geceleri ile mübarek günlerde gönül tellerinin titremesini sağlayacak rahmet mevsimi ve...

Yegâne sermayemiz

İman kemalini güzel ahlakla bulmaktadır. Müslüman olduğumuzu dilimizle ifade etmemiz yetmiyor. İmanın meyvesi olan güzel ahlakla mücehhez olmamız gerekiyor. Dünyada bizi şereflendirecek vasfımız güzel ahlakımız,...

AHLAK GÜZELLİĞİ

İyiye, güzele, doğruya yönelik tutum ve davranışlar kişinin güzel ahlak sahibi olduğunu ortaya koyar. Güzel ahlak, insanların birbirleriyle olan ilişkilerini en iyi şekilde düzenler. Ahlakı...

Samimiyetsizlik ve ikiyüzlülük

Mü’min, ikiyüzlü ve samimiyetsiz bir davranış içinde olamaz. Çünkü mü’mine ihlâs ve samimiyet yaraşır. İkiyüzlülük, mü’minin yapmış olduğu kulluk görevlerini boşa çıkarır. “Kim işlediği hayrı...

Bozuk ahlak

Güzelliklerin önüne set çeken, kibir, haset, kendini beğenmişlik gibi insanı sırat-ı müstakimden uzaklaştıran kötü huylar ve bozuk ahlaktır. Allah verdiği nimeti kulunun üzerinde görmek ister....

Pişmanlık duyulacak işlerden kaçmak

Müminin hedefi, iki cihanda da yüzünün ak olmasıdır. Allah huzuruna yüzü ak olarak çıkmayı hedefleyen mümin, dünya hayatında da yüzü ak olandır. Çünkü yüzünü karartacak,...

Karakteri bozuk olanlar

Karakteri bozuk olanlar gıybeti silah olarak kullanmaktan çekinmezler. “İnsanı arkasından vurma” sözü bu tür insanları ifade eder. Kişinin yüzüne karşı söylemeye cesaret edemediği sözleri arkadan...