Author: Fahri Tokay

ŞEYTANIN HİLELERİ

İnsanın baş düşmanı şeytandır. Ayetler ve hadisler şeytanın bu hilelerini ve tuzaklarını haber veriyor. Şeytanın hile ve tuzaklarını zikreden ayetlerden bir kaçının meallerini vererek ezeli...

Samimi ilişkiler canlı tutulmalı

Hayatımızı devam ettirmek için hava, su ve beslenmeye ne denli ihtiyacımız varsa gönlümüzün huzur bulması, toplumda itibarımızın devam etmesi için ilgi ve alakanın canlı tutulmasına...

İLGİSİZLİK

Yakınlar ve dostlar arasında ilgi ve alaka canlı olarak yaşatılıyorsa sevgi ve yakın ilişkilerde o derece sıcak ve canlıdır. Bir söz vardır. ‘İnsanı iki şey...

Hesap verme duygusu

Hesap ve azaptan emin olma duygusu, kulluk görevinde tembelliği tetikler. Nefsin istek ve arzularına karşı aşırı meyil, kişiyi suça iter. Bunun ilacı ise hesap verme...

Allah korkusunun hâkim olmadığı vicdanlar

Meydana gelen ve duyulan bazı olaylar, toplumu derinden etkilemektedir. İşlenen şenaat ve cinayetler vahşi hayvanların vahşetini gölgede bırakacak şekilde zuhur etmekte. Vahşi hayvan fıtratının gereğini...

TEDBİR ÖNCE GELİR

Tedbir, bir işin istenildiği ve planlandığı gibi sonuçlanması için gerekli çarelere önceden başvurmaktır. Bir başka ifadeyle önlem almak, hazırlık yapmaktır. Tedbir, idare etme, çekip çevirme...

Vefakar olmak

Vefakârlık, vefası olan, değer bilen, kendisine iyiliği dokunan kişilere teşekkür etmesini gerçekleştiren kişidir. Vefakârlık, gördüğü iyiliği unutmayan, kadirşinas insanların vasfıdır.   İnsanın kendisini yoktan var eden...

İki Nimet: Sağlık ve Boş Vakit

Ariflerin terbiye metodunda, az yemek, az uyumak, az konuşmak (hıfz-ı lisan) vardır. İslam, İnsanların konuşmasında, yiyip içmesinde, gülüp eğlenmesinde itidali tavsiye etmiştir. Boş ve faydasız...

ABESLE İŞTİGAL ETMEK

Yersiz, faydasız boş ve anlamsız şeylerle vakit geçirmek anlamına gelen bir deyimdir. Lüzumsuz ve gereksiz işlerle uğraşanlara, aslî ve önemli işi önünde dururken gereksiz işlerle...

Haramın binası olmaz

Kuranda zikredilen geçmiş milletlerle alakalı kıssalar, ibret almamız, aynı hata ve yanlışlıkları yapmamamız içindir. Ölçü ve tartıda dürüst davranılmayan toplumlarda buhran hâkim olur. Toplumları içerden...