Author: Fahri Tokay

Helalleşmek

Allah indinde müflis durumda olan kişiler kul hakkını çiğneyip ihlal eden kişilerdir. Hayatta iken hakkı çiğnenip gasp edilen kişi ile hayatta iken yüzleşip, anlaşıp helalleşmek...

İNSAN BİR YOLCUDUR

Yeni yılı idrak ederken geçen zaman diliminin karda mı zararda mı olduğunun muhasebesini yapabildik mi? Hayatımızın muhasebesini yapabildik mi? Ömrümüzü, sağlığımızı ve sahip olduğumuz imkânları...

HAKLARA SAYGI

Allah indinde mükâfat kazanmak, rızasına ermek ve azabından kurtulmak için kul hakkına riayet çok önemlidir. İslam, hakları insanların istek ve arzularına göre değil, adalet ve...

KÖTÜLÜĞE ENGEL OLMALI

İnsan, kötülük içeren fiilleri işlemeye yatkın olduğu gibi ondan korunma ve sakınma kabiliyetine de sahiptir. Kuran ve sünnet inananın kötülüklerden korunması için gerçek kalkandır. Kötülük...

İkiyüzlü insanlar

Eskiden ikiyüzlü denirdi. Şimdi bu tabirin yerine dilimizde “çifte standart” ifadesi kullanılmaya başlandı. Bu tabir, ifade ettiği manaya uygun bir şekilde arzı endam ediyor. Biri...

Zan ile hareket etmek

Bilmediğimiz ve bizi ilgilendirmeyen bir şeyin peşine düşmek, gerçeği anlamadan zanna kapılmak insanı yanlış hüküm vermeye götürür. Bu da toplumda onarılması zor yaralar açar. Nitekim...

PEŞİN HÜKÜM

İnsan, doğruyu araştırmaktan yılmaz. Sağlam bilgi, kesin delil hakikate ulaşmanın yegâne yoludur. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in beyan ettiği bu prensibi ilim, hakikate ulaşmanın metodu olarak...

ŞÜKÜRSÜZLÜK

Şükürsüzlük, Allah’ın takdir ettiği nimetleri beğenmeme ya da azımsayarak verene teşekkür etmemektir. Elinde olanlarla mutlu olmayı becerememektir. Hayatı, yaşamayı ve nimetleri kendisine ihsan eden Rabbine...

HADİSLERDEN BİR DEMET

Peygamber (sav) Efendimizin sözlerine hadis denildiğini biliyoruz. Kur’an’dan sonra dinin ikinci dayanağıdır. Resulullah (sav)’in sözleri, fiilleri, tasvipleri ve hareketleri İslamın ikinci temel kaynağı olan sünnetlerdir....

ALLAH İÇİN BUĞZETMEK

Buğz, sevgisizlik, birbirine içinden kin ve nefret duymak, düşmanlık beslemek anlamlarına gelir. Bu ifadelerden de anlaşıldığı gibi kardeşlik ilişkilerine ters düşmektedir. Ancak din, vatan ve...