Author: Fahri Tokay

KİBİR

Kibir, büyüklenmek, büyüklük taslamak, kendini başkalarından üstün görerek aşağılama olayıdır. Kendisinden başkalarını hor ve hakir görmektir. Kalbî bir hastalıktır. Diğer bir ifadeyle haddi aşmaktır. İnsan...

İbadetler şekilden ibaret kalmasın

Maddî iflas bir şekilde bu dünyada iken telafisi mümkündür. Fakat hesap günündeki asıl iflasın çaresi yoktur. Eliyle diliyle başkalarına zarar veren, insanların hakkına tecavüz edip...

Sevmesini ve paylaşmasını bilmek

Kendisini aşan, başkalarına bir şeyler verebilmek için gayrete geçen insanların asıl hedefi vermesini, sevmesini ve paylaşmasını bilmeyenleri, bu güzelliklere alıştırarak bencillikten kurtarmaktır. Kuranda bu haslete...

Dünya nimetleri

Dünya nimetleri ve dünya güzelliği insana sevdirildiğini Kuran ifade ediyor. “Nefsani arzulara, (özelikle) kadınlara, oğullara, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, sağmal hayvanlara ve...

Kulluk vazifesi fıtratın gereğidir

İslam her konuda olduğu gibi ibadette de itidali tavsiye eder. İşlerin en hayırlısı, itidal üzere olanıdır. İfrat ve terfide düşmeden itidal üzere olup orta yolu...

Ruhen huzur içinde olmamız için

Kulun Allah’ın huzuruna ibadet maksadıyla çıkabilmesi için maddî ve manevî yönden arınıp temizlenmesi esastır. Ruhen huzur içinde olmamız için de günah kirlerinden Arınıp korunmamız esastır....

İnandığımızı yaşamıyoruz

Rehber yolu şaşırırsa, kendisine uyanların da şaşırması gayet tabiidir. Lokomotif raydan çıkarsa, vagonlar da raydan çıkmaya mahkûmdur. Kaptan rotayı bilmezse, geminin salimen varacağı limana ulaşması...

KÖTÜ ÖRNEK OLMAYALIM

Büyükler küçüklerin, anne-babalar evlatların, öğretmenler talebelerin önünde birer modeldir. Onları hayata ve geleceğe hazırlayacak gerçek birer rehberdirler. Kültürümüzde her mesleğin bir pîri vardır. Bu anlamda...

Allah bu âlemde her şeyi bir sebebe bağlamıştır

Bütün kalkınma hareketleri, yoksulluk ve darlıktan doğmuştur. Milletlerin duraklama ve gerileme hareketleri ise refahın doruk noktasına varmasından sonra kendini göstermiştir. İnsanlık tarihinde refahın artması fert...

Kulun değeri de kullukla yücelir

İslam her konuda olduğu gibi ibadette de itidali tavsiye eder. İşlerin en hayırlısı, itidal üzere olanıdır. İfrat ve terfide düşmeden itidal üzere olup orta yolu...