Author: Fahri Tokay

ŞEHİTLİK MERTEBESİ

Şehit,  ölüp yok olan değil, berhayat olan, ölümsüzleşendir. Canından daha aziz bildiği dini, millî ve manevî değerleri için dünya ve dünyadakilerden vazgeçip canını ortaya koymaktır....

CAMİLERİMİZ

Cami, Allah’a kulluk ve ibadet maksadıyla insanları bir araya toplayan mekândır. Adı üstünde, cemaati toplayan, kaynaştıran, birleştiren, insanları tanıştıran ve sevinçlerin ve kederlerin paylaşıldığı mukaddes...

Böbürlenme

Kibirli insan yükseliyorum sandıkça alçalır. Kalbi nasihat kabul etmekten ve emre itaatten alıkor. Çevresinde istenmeyen kişi haline gelir. Çünkü nefret, gurur, öfke, haset, riya ve...

Katı kalpleri yumuşatan iksir

Hatalarımızın hoşgörü çatısı altında kabul görmesini arzularız. İşin büyütülmeden meselenin kapatılmasını isteriz. Bize böyle bir davranışta bulunana da minnettar kalırız. Ayet-i kerime, insanların bu ruh...

Yalnız insanlar çoğaldı

İnsanın her zaman aynı şartlar içinde olmayabilir. Hayat inişli çıkışlıdır. Gücü yeterken acizleşebilir. Sağlıklı iken hasta olabilir. Varlıklı iken yoksul hale gelebilir. Bu durumda insanın...

AKRABALIK MÜNASEBETLERİ

Akraba ile olan ilgi ve alaka, İslam literatüründe Sıla-i Rahim olarak ifade edilir. Sıla-i Rahim, hısım akrabayı ziyaret etmek ve onlarla görüşmeyi ve alakayı kesmemektir....

Hayırlı işlerin öncüsü olmak

İki kişi arasını bulmak, iyi niyetle aracılık yapmak, ihtiyaç sahibini yalnız başına bırakmamak, onların maddi ve manevi ihtiyaçlarına cevap verebilmek sorumluluk alanına dâhil olan görevlerdir....

SORUMLULUĞUMUZU BİLMEK

İnsan başıboş yaratılmamıştır. Pek çok sorumluluklara muhatap kılınmıştır. İnsanın ahiretten önce dünyaya gönderilişi, bizatihi imtihandır. Yani insan sorumluluk altındadır. Varlık âleminde en şerefli mevkie konulan...

Millî ve manevî değerler

Millî ve manevî değerlerinden uzaklaşan toplumlar başkalarının güdümüne girmeye mahkûmdurlar. Bu konuda Peygamber (sav) şu hadisleriyle uyarıyor. “Muhakkak siz, sizden önceki milletlerin yolunu (adetlerini) karış karış,...

GEÇMİŞTEN İBRET ALMAK

Geleceğe ümitle bakabilmek, güven adımlarıyla yürüyebilmek için geçmişi tanımak ve bilmek şarttır. Bir toplumun geçmişi, onun belleğidir. Toplumların belleği ise kimliğidir. Belleğini kaybeden toplumlar, kimliğini...