Author: Fahri Tokay

GIYBET

Gıybet, bir kimsenin arkasından hoşuna gitmeyecek şekilde konuşmaktır. Peygamber (sav) ‘e gıybet nedir diye sorana “kardeşini hoşlanmayacağı bir şekilde anmandır.” Buyurmuştur. Bir başka ifadeyle gıybet, zayıf,...

Dinin haram kıldığı fiiller

Müslüman, hoş geçinen ve kendisiyle hoş geçinilen kimsedir. İslam ahlakıyla mücehhez olamayanlar haktan, hukuktan ve adaletten uzaktırlar. Haksızlığı huy edinenlerde merhamet duyguları dumura uğrar. Bu...

HAKSIZLIK HARAMDIR

Haksızlık, bir kimsenin şahsına ve malına karşı hukuk dışı davranışlarda bulunmaktır. Allahın razı olmadığı fiil ve davranışları irtikâp etmektir. Haksızlığa dayanan fiil ve davranışlar dinen...

Fikrine ve görüşüne başvurulan kimseler

Bir fikir, bir konu ve bizim için önemli olan bir mesele, herkes ile görüşüp istişare edilemez. Fikrine ve görüşüne başvurulan kimselerde bazı özelliklerin aranması gayet...

İstişare, gerçeği ortaya çıkarır

İslâm, toplumun gelişmesini ve huzurunu, şu iki temele dayandırır. 1. Hak ve adalet, 2.Meşveret. Hakkı tespit ve onda isabet etmek için en yetkili insanların meşveret...

Başkasının görüşünü almak

Müslüman toplumun en önemli özelliği ve İslâmın üzerinde hassasiyetle durduğu prensiplerden biri olan istişare; işi ehline teslim etmek, yapılacak şeyi faydalı hale getirmek, alınan kararları...

İnsanların teveccühünü kazanmak

Yaptığımız ibadetler, yapılan işler Allah rızasını kazanma maksadıyla yapılınca Allah indinde bir değer ve kıymeti vardır. İnsanların teveccühünü kazanmak maksadıyla yapılan ibadet ve hizmetlerin Allah...

AMELDE İHLAS

Yapılan işler niyetlere göre değerlenir. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alır. İhlas: İman, ibadet, itaat, ahlak, amel gibi her türlü dini görevleri sırf Allah...

Hayatı eğlenceden ibaret sayanlar

Günlük hayatımızda, nefsi emare baskın görünüyor. Nefsi emare eğlenceden haz alır ve onu gaye haline getirir. Sorumluluktan uzaklaştırır. Bedeni zevklerin ötesindeki ulvî gayeleri idrak edemez....

Vatan savunması

Milletlerin varlığı, huzuru, geleceğe emin adımlarla yürümesi, hürriyet içinde varlığını devam ettirebilmesi, sahip olunan vatan sayesinde gerçekleşir. Bu bakımdan vatansız bir milletin varlığı düşünülemez. İnsanların...