Author: Fahri Tokay

KULLUK GÖREVİ

Rabbimizin bize ihsan ettiği her nimetin şükrünü eda etmek kulluğun gereğidir. Dünyaya gönderilişimizin sebebi, Rabbimize karşı hangimizin daha iyi kulluk vazifesini yaptığımızın bilinmesi içindir. Allah...

Gösteriş meraklıları

Günümüzde gösterişin bir başka yönü ise teşhirdir. Giydiği elbise, kullandığı eşya, bindiği araba, oturduğu ev ve çevresi ile insanlara karşı övünür, gösteriş yapar. Bu tür...

GÖSTERİŞ

Gösteriş, temelinde hiçbir samimiyet olmayan, sırf insanların kanaatlerin etkilemek için yapılan işler, söylenen sözler ve davranışlardır. Dini tabir olarak riyadır. İki yüzlülüktür. Riya ihlâsın zıddıdır....

Şükür ve teşekkür

‘Bir acı kahvenin kırk yıl hatırı vardır’ diye bir atasözümüz vardır. Bunca nimetleri bize ihsan eden Allah’a şükretmemiz gerekmez mi? Peygamber (sav) “nimeti şükür tuzağı ile...

Şükür kulluk bilincidir

Şükür, nimeti vereni hatırlamak ve ona teşekkür etmektir. Şükür kulluk bilincidir. Kulun, Şekûr olan Allah’a kulluk görevini yerine getirmesidir. Diğer bir ifadeyle şükür, şımarıklığa, aşırılığa,...

GEMİ SU ALIRSA

“Allah’ın çizdiği sınırları aşmayarak orada duranlarla bu sınırları aşıp ihlal edenler, bir gemiye binmek üzere kur’a çeken topluluğa benzerler. Onlardan bir kısmı geminin üst katına,...

Cahiller problem üretir

İnsanları affeden ve kusurlarını örten kişilerin hatalarını Allah örter. Aynı zamanda o kişinin değerini insanlar arasında yüceltir. Peygamber (sav) Efendimiz “Allah affeden kulunun değerini artırır.” Riyaz’üs Salihin,...

AFFEDİCİ OLMAK

Affedici olmak, insanların yaptığı kötülük ve haksızlıklara misli ile karşılık vermeye gücü yettiği halde bağışlamaktır. Bu nefse zor ve ağır gelmesine rağmen Allah rızasını hedefleyen...

Beşeri ilişkilerde olgunluk

İnsanların kusur ve hatalarını örtbas etmek, beşeri ilişkilerde olgunluk alametidir. Kuran-ı Kerimde “İyilikle kötülük bir olmaz. Sen (kötülüğü) en güzel bir şekilde önle. O zaman seninle...

BEŞERİ MÜNASEBET

Beşeri münasebet, insanlar arasındaki ilişkiler, insanca ve insana yakışan davranışlardır.  İnsanlar, hem fikri hem de ruhi açıdan bir birlerine muhtaçtır. Bu sebeple insanın cemiyet olarak...