Author: Fahri Tokay

Kendi menfaatlerinden başka bir şey tanımayanlar

Nemelazımcılık ve egoizm gibi eğilimler hasbiliğin zıddıdır. Materyalizmin ve dünyevileşmenin alametidir. Kendi menfaatlerinden başka bir şey tanımayanlar için hasbilik bir şey ifade etmez. İslam’da, nefret,...

Yalnız hep ben diyenler

Hasbilik, Allah rızasına ermenin yoludur. Çünkü temelinde menfaat kaygısı bulunmamaktadır. Fedakârlık esastır. Başkalarının derdini dert edinmeyenler, başkalarının sevincine sevinmeyenler yalnız hep ben diyenlerdir. Yatırımı ahret...

Dost kara günde belli olur

İslam inancı ve onun ahlakî değerleri uygulama alanından yavaş yavaş çekilmesiyle ilişkiler menfaat üzerine kuruluyor. Sevginin mayasında “Allah için sevmek” yoksa insanın duygularında ve düşüncelerinde hep ben hâkimdir....

Mü’min Mü’minin kardeşidir

Sevginin alametleri samimiyet, vefakârlık, hasbiliktir. Vasıtasını ise Sevgili Peygamber (sav) Efendimiz “Tanıdığın, tanımadığına selam vermendir” Müslim şeklinde tarif etmiştir. Allah için sevişenlere kin beslemek ise münafıklık alametidir....

SEVGİDE SAMİMİYET

Sevginin en mükemmeli Allah için sevebilmektir. Çünkü Allah için olan sevgide menfaat kaygısı yoktur. Allah için sevginin yeşerdiği gönülde riya hastalığı bulunmaz. Allah için sevenin...

MANEVİ DÜŞMANLARIMIZ (2)

Gaflet ihanete denk sayılmıştır. Şeytan gaflet uykusunda olanları tuzağına düşürür. Peygamber (sav) “Gafil kalp ile yapılan dua kabul olmaz” buyurmaktadır. Hz. Ali (ra)’a batıl ne zaman galip...

MANEVİ DÜŞMANLARIMIZ

Manevi düşmanlarımız, her zaman yanımızda olan, bizi dünya hayatında da ebedi hayatımızda da perişan edecek olan kötü huy ve alışkanlıklarımızdır. Bunlardan bazılarını sayacak olursak; gaflet,...

İTİDAL

İslam, müminin dünya ve ahrette mutlu olmasının yollarını gösterir. Her şeydeki aşırılık ya özü zedeler ya da insana bıkkınlık verir. Bu sebeple itidal üzere olmayı...

Sağlıklı yaşam

Cahil ve kaba bir toplumdan yepyeni ve dinamik bir cemiyet çıkaran sevgili Peygamber (sav); bu toplumun çekirdeğini oluşturan sahabelerin ruhî, bedenî ve sosyal bütün yönleri...

Beden sağlığı ve ruh sağlığı

Beden sağlığı, yalnız tıbbî tedbirlerle yetinmeyip ahlak sağlığı ile de desteklenmesi halinde mükemmel olur. Hastalıklar, beden ülkesinde görülür. Ancak, ahlakî ve manevî değerlere riayetsizlikten kaynaklandığını...