Author: Fahri Tokay

HATALARIN TELAFİSİ

Hata deyince insanın, insan deyince de hatanın akla gelmemesi mümkün değildir. İnsan, akıl, ruh ve şehvet ile donatılmıştır. Nefsin istekleri ile şehevî duygular ağır bastığı...

İsyan, inkâr ve ihmal

Sosyal hayatta meydana gelen musibetlerin insana bakan yönüyle her musibet ilahi adaletin tecellisidir. Kulun isyan, inkâr ve ihmalinin hayatına yansımasıdır. Bununla kul ikaz edilip uyarılmaktadır....

MUSİBETLERE BİZ SEBEP OLUYORUZ

Hayat imtihandır. Kişinin hayatta karşılaştığı bolluk ya da darlık, iyilik ya da kötülük onun imtihanıdır. “Biz sizi biraz açlık, korku, mallarınızdan eksiltme, canlarınıza gelen sıkıntı ve...

Allah için sevmek

Beşeri ilişkilerde herkes ile iyi geçinir. Fakat gerçek dostu mümindir. “Dost dostun yaşayış tarzından etkilenir. O halde her biriniz dost edineceği kişiye dikkat etsin.” Riyazüssalihin, hadis No-368  Allah...

Çevresine güven veren insan

Mümin, örnek insandır. Çevresine huzur ve güven verendir. Ahdinde duran vefa sahibidir. Kulluğunu rıza ile taçlandırma gayretindedir. Bu hedefe ulaşmayı gaye edinen müminin ayet ve...

İslam’ın özünden uzaklaşma

İslam ülkelerinde zuhur eden pek çok toplumsal karışıklıkların temelinde İslam’ın özünden uzaklaşmaya sebep olan bid’at ve hurafeler sebep oluyor diyebiliriz. Müslümanlar arasındaki anlaşma, birlik-beraberlik sünnetle...

İnsan gönlü iyilikten alır

Sadaka-i cariye, insanda cömertlik, hayırseverlik duygularını geliştirir. Yalnız kendisi için yaşamaz. Toplumun derdini dert edinir. İnsanların derdini kendi derdi olarak bilir. Bunun için devamlı akar...

SADAKA-İ CARİYE

Sadaka-i cariye, sürekli ecir kazandıran sadakadır. Öldükten sonra da amel defterine kıyamete kadar hayır olarak yazılmasına devam olunan iyiliktir. Kaynağı kurumayan ve devamlı akan hayır...

O, Allah’ı görmese de Allah onu görüyor

Samimiyet, güvenirlilik, sadakat, vefa, sözünde durma samimi müminin olmazsa olmaz vasıflarıdır. “Her şeyi senin için var ettim” buyuran rabbine “her şeyi (nefsin isteklerini) senin için...

İNANAN ÜSTÜNDÜR

İnsan, bedenen ne kadar güçlü olursa olsun ruhen çökmüş ise ne kendisine ne de çevresine bir faydası dokunur. Fiziki bedenimizin sağlıklı olmasından daha ziyade ruh...