Author: Fahri Tokay

İNANAN ÜSTÜNDÜR

İnsan, bedenen ne kadar güçlü olursa olsun ruhen çökmüş ise ne kendisine ne de çevresine bir faydası dokunur. Fiziki bedenimizin sağlıklı olmasından daha ziyade ruh...

Bütün fitnelerin sebebi kin gütmektir

Peygamber (sav) insanların hayırlısını açıklarken kalbi mahmum yani muttaki, kin ve hasetten uzak duranlar olarak açıklamıştır. Mümine yakışan, kişinin hatasını affetmek ve onu bağışlamaktır. Peygamber...

KİN GÜTMEK ŞEYTAN İŞİ

Kin, gizli ve içten beslenen düşmanlık ve nefrettir. Öç almaya yönelik öfke halidir. Ya gördüğü bir kötülük yahut hasedinden dolayı bir kimseye kötülük etme arzusudur....

Nefret ekenler, sevgi çiçeklerini deremezler

İnsan başıboş bırakılmamıştır. Yaptığı işlerin mutlaka bir hesabı vardır. Bu inanca hassasiyetle uyan insanlarda, haksızlık, zulüm gibi fiiller sadır olur mu? Elbette olmaz. Bunlar, insanın...

İnsanlar, yaptığı amel ile karşılık görür

İnsanın yaratılış gayesi; iyi işler yapmak, yaratana kullukta kusur işlememek, yaratılmışlara faydalı davranışlarda bulunmaktır. İnsan, hür bir irade ile donatılmıştır. Bunun neticesi olarak da sorumlu...

Kişilik bozukluğu

İnsanı diğer insanlardan uzaklaştıran kaba kuvvet, öfke hali ve asık suratlı olmak şiddetin tezahürüdür. Şiddet vurup dövme, işkence etme gibi fiziki olduğu gibi hakaret ederek,...

ŞİDDETTEN KAÇINMAK

Çevreye, eşyaya, canlı ve cansız varlıklara zarar vermekten nefsimizi korumak ve insanları incitmemektir. Şiddet, huzur ve güvenin, birlik ve beraberliğin düşmanıdır. Gönüllerin birleşmesine, insanların birbirleriyle...

”Mazlumun, misafirin ve ana-babanın duası” 

Sosyal hayatın sağlamlığı, fertler arasındaki sıcak ve samimi ilişkilere bağlıdır. Samimi ilişkiler neticesinde kapımızı çalan tanıdık ve tanımadığımız kişilere gönülden kucak açarız. Bu anlayıştaki misafirlik,...

MİSAFİRE İKRAM

İnsan, misafirlik konusunda ya ev sahibidir ya da misafirdir. İslam, her iki halde de misafirlik adabına uygun hareket etmeyi emreder. Misafirlik vazgeçilmesi mümkün olmayan sosyal...

Hadislerde Cömertlik

Hadislerde  cömertlik teşvik edilmektedir. “Siz fukarayı görüp gözetiniz, siz ancak fakirlerin sayesinde yardım görür rızıklanırsınız.” “Sizden önce bir adam hesaba çekildi de, onun hayırlı bir...