Author: Fahri Tokay

Sağlığın kıymetini bilin

Sıhhat: Allah’ın insana imandan sonra verdiği en değerli nimetidir. Çünkü onsuz, ne dünya mamur edilebilir, ne de insan rabbine kulluk edebilir. Dinî bakımdan insana yüklenen...

ŞÜPHELİ ŞEYLERDEN KAÇINMA

Müslümanın karşısına çıkacak olan meseleler, helal olan davranışlar, haram olan ve şüpheli olan konular olarak üç gurupta toplanır. Meşru olan helal olandır. Haram olanlar ise...

Huzur ve mutluluğun düşmanı

Toplumların hayatı insan bedeni gibidir. Nasıl ki insan bünyesinin ve sağlığının düşmanı olan hatsallıklar ve hastalıklara sebep olan mikroplar var ise toplum bünyesinin huzur ve...

Gönüllere girip fethetmek

İnsanın haleti ruhiyesi sertlikten ve kabalıktan hoşlanmaz. Mizaç itibariyle kendisi sert bile olsa, yumuşak muamele görmekten hoşlanır. Yani insanlarla ülfet ve muhabbetin şartı, rıfk ile...

Zor, hoşnutsuzluğu ve çirkinliği doğurur

İslam ümit kaynağıdır. Çaresizlik içine düşmüş insanlığa her zaman her yerde kurtuluş ipini uzatmaktadır. “Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin.”  ayeti, çaresiz gönüllere ümit ışıkları saçılıyor. Sıkıntılar...

Allah kullarına karşı lütufkârdır

Peygaber Efendimiz İbadetler konusunda orta yolu takip etmeyi tavsiye etmiştir.  Birisi peygamber (sav)’e gelerek: “ Yâ Resulullah! (Filanca bize namaz kıldırırken) o kadar uzatıyor ki, adeta...

KOLAY OLANI TERCİH ETMEK

İnsan fıtratı kolay olanı tercih eder. Hiçbir kimse, kolayı bırakıp zora talip olmaz. Yine insan fıtratı, bir şeye yavaş yavaş alıştıktan sonra onu kabule müsait...

Sorumluluklarımız ve nasihat

İnsan bazen sözle ikaza aldırış etmez. Bildiğini yapmaya devam eder. Fakat bir kötülüğün zararını nefsinde tattığı zaman daha iyi söz dinleyebiliyor. Bu bakımdan “hastalık gelmezden önce...

Ömrün bahar mevsimi

Peygamber (sav) Allah Teâlâ kıyamet gününde yedi sınıf insanı arşının gölgesinde barındıracağını, bunlardan biri de “Rabbine kulluk ederek temiz bir hayat içinde serpilip büyüyen genç” Buhari olduğunu...

GENÇLİĞİMİZ GELECEĞİMİZDİR

İnsanın hayatında her yaşın farklı farklı özellikleri ve güzellikleri vardır. Gençlik çağı ise çok farklıdır. Gençlik ömrün bahar mevsimidir. Bahar mevsimi, her şeyin kıvamında ve...