Author: Fahri Tokay

Ruhî ve ahlâkî zaaflar

İhlâs ile yapılan ameller, kazançlı ve Allah indinde değeri yüce olan amellerdir. Riya ile yapılan işlerde ise insanın eli boşa çıkmaktadır. Gösteriş olsun diye yapmış...

Bildiğini yapmak

İnsan bazen sözle ikaza aldırış etmez. Bildiğini yapmaya devam eder. Fakat bir kötülüğün zararını nefsinde tattığı zaman daha iyi söz dinleyebiliyor. Bu bakımdan “hastalık gelmezden önce...

BERAAT KANDİLİ

Beş mübarek geceden biri olan Beraat, Şaban ayının on beşinci gecesidir. Beraat; borçtan, suç ve cezadan, hastalıklardan kurtulmaktır. Günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi affa nail...

NASİHATA OLAN İHTİYACIMIZ

Nasihat, doğruyu, güzeli, hakkı, hakikati insanlara ulaştırma gayretidir. Aynı zamanda insanları yanlışlıklardan, zarar ve hatalardan, inkâr ve küfür sapıklığından koruma çabasıdır. Bunun için insanlara öğüt...

ŞEHİTLİK MERTEBESİ

Şehit,  ölüp yok olan değil, berhayat olan, ölümsüzleşendir. Canından daha aziz bildiği dini, millî ve manevî değerleri için dünya ve dünyadakilerden vazgeçip canını ortaya koymaktır....

CAMİLERİMİZ

Cami, Allah’a kulluk ve ibadet maksadıyla insanları bir araya toplayan mekândır. Adı üstünde, cemaati toplayan, kaynaştıran, birleştiren, insanları tanıştıran ve sevinçlerin ve kederlerin paylaşıldığı mukaddes...

Böbürlenme

Kibirli insan yükseliyorum sandıkça alçalır. Kalbi nasihat kabul etmekten ve emre itaatten alıkor. Çevresinde istenmeyen kişi haline gelir. Çünkü nefret, gurur, öfke, haset, riya ve...

Katı kalpleri yumuşatan iksir

Hatalarımızın hoşgörü çatısı altında kabul görmesini arzularız. İşin büyütülmeden meselenin kapatılmasını isteriz. Bize böyle bir davranışta bulunana da minnettar kalırız. Ayet-i kerime, insanların bu ruh...

Yalnız insanlar çoğaldı

İnsanın her zaman aynı şartlar içinde olmayabilir. Hayat inişli çıkışlıdır. Gücü yeterken acizleşebilir. Sağlıklı iken hasta olabilir. Varlıklı iken yoksul hale gelebilir. Bu durumda insanın...

AKRABALIK MÜNASEBETLERİ

Akraba ile olan ilgi ve alaka, İslam literatüründe Sıla-i Rahim olarak ifade edilir. Sıla-i Rahim, hısım akrabayı ziyaret etmek ve onlarla görüşmeyi ve alakayı kesmemektir....