Author: Fahri Tokay

KARLI ALIŞVERİŞ

İnsan fıtratı, kazanmaya karşı çok hırslıdır. Kaybetmeyi asla istemez. İnsan, her gününü kârla tamamlamayı arzu eder. Çalıştığı sahada başarıya ulaşmak için bütün enerjisini harcar. Başarıya...

Vefakârlık

Vefakârlık, vefası olan, değer bilen, kendisine iyiliği dokunan kişilere teşekkür etmesini gerçekleştiren kişidir. Vefakârlık, gördüğü iyiliği unutmayan, kadirşinas insanların vasfıdır. İnsanın kendisini yoktan var eden...

Gönül almak

Bir bahçeye giremezsen Durup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan, Yıkıp viran eyleme. “Ya hayır söyle yahut sus” Gönül almak; kırılan gönlü tamir etmek, üzdüğümüz kişiyi...

SEVGİLER ALLAH İÇİN

Allah için sevmek: Sevgiye, sevgiden başka karşılık tanımamaktır. Sıcak ve samimi dostluklar, karşılıklı sevgi ve muhabbetin eseridir. Sevgiler karşılıklı olunca samimiyet bağları güçlenir. Allah için...

VAKARLI OLMAK

Vakar, ağırbaşlı olma, temkinli davranma, ciddiyet ve haysiyetini muhafaza etme anlamlarını ifade eder. Vakar sahibi, muhatabına ve çevresine güven duygusu telkin eder. Çünkü vakar, güzel...

Sağlam bir imana sahip olmak

Nefsî arzular, aleyhimizde olan şeyleri cazip göstererek gayri meşru davranışlara teşvik edebilir. Böyle durumlarda hayır üzere telkinlerde bulunacak dost ve yakınların var olması  çok önemlidir....

İYİLİĞİ TEŞVİK

Bireyler arasındaki ilişkileri güçlendirecek davranışları teşvik etmek toplumun huzur ve güvenini bozacak davranışlara karşı tavır almak bir görevdir. İslam, bütün inananlara iyiliği, güzelliği, adaleti, sevgi...

Kalabalıklar içinde yalnızlık

Birbirine selam vermeyen, bir birinin derdiyle ilgilenmeyen, birbirine güven duymayanların meydana getirdikleri sade bir kalabalıktır. Böyle kalabalıklar içinde insan yalnızlığı yaşar. Cemaat şuuru, dil farkını,...

CEMAATİN ÖNEMİ

  Cemaat, birlik ve beraberliğin kaynağı ve garantisidir. Toplum hayatında toplayıcı ve koruyucu özelliğe sahiptir. İslamın inananlara açmış olduğu geniş rahmet kapısıdır. Aynı zamanda şeairi...