Category: Köşe Yazıları

ÖFKE ATEŞTİR

Öfke, rızanın zıddı olan kızgınlık halidir. Öfke, kötü ahlakın en korkuncu ve en tehlikeli olanıdır. Aklı ve gönlü perdeleyen afettir. Nefsin istekleri doğrultusunda öfkelenen zararla...

Köprüden önce son çıkış

Partiler belediye başkanlıklarında adaylarını belirleme sürecinde son düzlüğe girdiler. Elbette ince eleyip sık dokuyorlar. Çünkü tüm partiler şu gerçeği çok iyi gördü. Doğru ismi belirleyip...

Aday belirleme yöntemleri ve sonuçları

Partilerin Belediye Başkanlığı Seçimlerinde aday belirleme yöntemlerine baktığımızda ortak bir standart göremiyoruz. Temel amaç o bölgede seçimi kazanmak olunca, partilerin genel ilke ve prensiplerine bağlı...

Sevmesini ve paylaşmasını bilmek

Kendisini aşan, başkalarına bir şeyler verebilmek için gayrete geçen insanların asıl hedefi vermesini, sevmesini ve paylaşmasını bilmeyenleri, bu güzelliklere alıştırarak bencillikten kurtarmaktır. Kuranda bu haslete...

Yürekleri engelsiz

Sevgi varsa engel yoktur. Herkes potansiyel engellidir. Kimse bulunduğu konuma duruma yaşam tarzına bakarak böbürlenmemelidir. Asıl olan insan olmaktır. Fiziksel engeller asla bir noksan değildir....

Allah Teâlâ kulunu, hayır ve şerri idrak edecek akıl nimetiyle mücehhez kılmıştır. Aynı zamanda doğru ile yanlışı, hayır ile şerri, ahlaki olanla gayri ahlaki olanı,...

Yerel seçimlere doğru

Türkiye Parlamenter sistemden Devlet Başkanlığı sistemine geçtikten sonra taşlar yerinden oynadı. Artık yeni bir seçim ve yeni bir yönetim anlayışı Türkiye’yi geleceğe taşıyacaktı. Bunun parlamentoya...

Jestler

Yaklaşan seçimler yerelde ittifakın yasal zemine dayanmamasından dolayı karşılıklı jestlerle geçecek. Bu seçim ittifakların jestlere dönüştüğü bir seçim olarak tarihteki yerini alacak. Cumhur İttifakının bu...

Haramın zararları

Toplumda haram olan fiiller çoğalması, sosyal hayatta fesat ve bozulmalara sebep olmaktadır. Diğer bir ifade ile haramların artarak işlenmesi, topluma sıkıntı, problem ve musibet olarak...