Tagged: değişiklik

Yükseköğretim Kanununda değişiklik Resmi Gazete’de

Yükseköğretim Kanununda değişiklik Resmi Gazete’de

Buna göre; “yardımcı doçentlik” kadrosu yerine “doktor öğretim üyesi” kadrosu ihdas edildi. Doktor öğretim üyesi; doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve...