Mükemmelliğe ulaşmanın yolu

KÖŞE YAZISI

FAHRİ TOKAY

Güzel iş, iyi ahlak, samimi niyet meydana gelebilecek kötülüklere karşı paratonerdir. Çünkü, müminin samimi ve temiz inancı, kötülükleri işlemeye müsaade etmez. Müminin çevresinde kötülükler barınamaz.

Yüce Rabbimiz “Sen fenalığı en güzel şekilde sav” buyurmaktadır. Zamanımızda herkesin dilinden düşmediği “Haydi! Hep beraber ileri” sözünün yalnız slogan olmaktan çıkması için iman ve ilim ile donanması şarttır. Kur’an ve Hadislerde iyilik anlamına gelen “birr”, “Hayır”, “Efdal” ve “Ekmel” kelimeleri bol bol yer almaktadır. Bu kelimeler, insan ahlakında ve davranışlarında mükemmelliği ifade eden kelimelerdir. Bu demektir ki, Müslüman, ahlakı, davranışları ve kişiliği ile kusursuzluğu yansıtan kişidir.

Bu sebeple mümin, hatada ısrar etmez. İfrat ve tefritten kaçınır. Her işte yapılan aşırılıklar, o işin güzelliğini ve ahengini bozar. Bedene eziyet verecek şeylerden, ruhu sıkıntıya koyacak uygulamalardan korunmak, mükemmelliğe ulaşmanın yoludur.