Yalan, dolan, sahtecilik

KÖŞE YAZISI

FAHRİ TOKAY

Kuranda sözünde durmayan kimselerin yeryüzünde fitne çıkaran unsurlar olduklarını beyan buyurmaktadır “Onlar öyle (fasıklar) ki, kesin söz verdikten sonra sözlerinden dönerler. Allah’ın ziyaret edilip hal ve hatırının sorulmasını istediği kimseleri ziyaretten vazgeçerler ve yeryüzünde fitne ve fesat çıkarırlar.

İşte onlar gerçekten zarara uğrayanlardır.” Bakara-27Allah’a verilen sözde durmayan insanlar yeryüzünde fitnenin ve huzursuzluğun kaynağı olmuşlardır. Bu karakterdeki insanlar yapmış oldukları anlaşma ve sözleşmelere de riayet etmezler. Verdikleri sözden cayanlar, samimiyetten uzaktırlar.

Riya ile sarmaş-dolaş bir halde hayat sürerler. Hep gayr-ı meşru olan şeylere kucak açarlar.Kendisi gibi olmayanları tahkir etmeyi bir vazife gibi telakki ederler. Yalana, dolana sahteciliğe cankurtaran simidi gibi sarılırlar. Allah böylelerin şerrinden milletimizi muhafaza etsin.