Amellerinizde ihlası gözetin

KÖŞE YAZISI

FAHRİ TOKAY

Peygamber (sav)’e bir adam gelerek “şöhret ve ganimet elde etmek için savaşan kimse hakkında ne dersiniz? Diye sorduğunda Resulallah Onun için hiçbir şey yoktur. Buyurması üzere adam aynı soruyu tekrar tekrar sordu Peygamber (sav) “Allah, ancak samimiyetle sadece kendisi için ve rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder.”Nesai buyurmuştur. Günde beş vakit namazımızın her rekâtında “Yalnız sana ibadet der, yalnız senden yardım dileriz” Fatiha-5 diyoruz.

Yaptığımız ibadetler, yapılan işler Allah rızasını kazanma maksadıyla yapılınca Allah indinde bir değer ve kıymeti vardır. İnsanların teveccühünü kazanmak maksadıyla yapılan ibadet ve hizmetlerin Allah indinde hiçbir değeri yoktur. Hads-i Şerifte “Her zaman amellerinizde ihlası gözetin. Zira Allah, amellerin halis olanını kabul eder.”Buyrulmuştur.

İnsandaki gençlik, fiziki güç ve güzelliği geçicidir. Manevi güzellik dediğimiz samimiyet kişiliği yüceltir. İnsanın değerini artırır. Bu hususta Allah Teala “Sizi yanımızda değerli kılacak olan ne mallarınız, ne de evlatlarınızdır. Ancak iman edip güzel ve hayırlı işler yapanların durumu başkadır. Onlara yaptıklarının kat kat fazlasıyla mükâfat verilecektir.” Sebe-37

Din özü itibariyle ihlas ve samimiyetten ibarettir. Samimiyetin yani ihlasın olmadığı yerde dinden ve dindarlıktan söz edilmesi abestir. Hz. Ali ihlas konusunda “amelin az olup olmamasını değil, makbul olmasını önemseyin.” Demiştir. Kabule şayan olan kulluk görevleri ihlasla yapılanlardır.