GÖSTERİŞ

KÖŞE YAZISI

FAHRİ TOKAY

İkiyüzlü kişilerin en bariz özelliklerinden biri de tüm yaptıklarını gösteriş için yaparlar. Bir topluluğun görüş ve düşüncelerini kabul etmediği halde, o topluluktanmış gibi hareket eder. Bu hali ile bulunduğu ortama fitne tohumları eken, bozgunculuk çıkaran kimse. Bilgi ve belge sızdırmaya çalışanların yaptıkları iş. Bulundukları toplum içinde kendilerini daima kamufle ederler. Fakat o toplumun menfaatlerini de engellemekten geri durmazlar.

Çifte Standard; kişilik açısından ele alındığında, karakter bozukluğu olarak ortaya çıkar. Karakter bozukluğunun psikolojik tahlilinde çeşitli sebepler bulunabilir. Fakat asıl sebep, kişilik gelişmesinin eksik olması. Sistemin ve eğitimin kişiye şahsiyet verememesi, ya da ferdin toplumdan aldığı geleneğe bağlı kültür ile sonradan dayatma kültürler arasında bocalaması ve şahsiyetin erozyonuna uğraması.

İnsan, şahsiyetini inancından alır. Kişinin şahsiyetini, karakterini inancın hayata yansıyan kültür değerleri oluşturur. İnancın ruh yapısını, terbiye çemberine oturtamayıp başka sahalarda yol aramaya çalışan fert ve toplumlarda meydana gelen kişilik bozukluğu.