SEVGİLER ALLAH İÇİN

Allah için sevmek: Sevgiye, sevgiden başka karşılık tanımamaktır. Sıcak ve samimi dostluklar, karşılıklı sevgi ve muhabbetin eseridir. Sevgiler karşılıklı olunca samimiyet bağları güçlenir. Allah için sevmede menfaat bağları çözülür, sevgi kapıları açılır.

Allah için sevenlerin sevgisi, samimiyet üzerine inşa edilen sevgidir. Beraber iken birbirlerine ilgi ve alaka nasıl ise ayrı olduklarında da aynı sevgi ve saygı devam eder. Muaz İbni Cebel (ra)’a “Seni seviyorum” diyen Ebu İdris’e “Allah için beslenen sevginin karşılığı, Allah tarafından sevilmektir.” Cevabını verir.

Allah rızasına yönelik yapılan her iş, Allah’ın sevgisini kazanmakla sonuçlanır. Sevdiğini Allah için sevmek, imanın kemale ermesinin göstergesidir. Menfaat üzere tesis edilen dostluklarda ise yüz yüze iken davranış başka, gıyabındaki davranışlar başkadır.

Bir kimsenin dostlarıyla sevgi üzerine münasebet kurması, Peygamber (sav) Efendimizin sünnetidir. Bu sevginin anahtarı ise selamdır. Bu sebeple “Tanıdığınız ve tanımadığınıza selam vererek selamı yayın” buyrulmaktadır.

Sevgi, insanın yaradılışında var olan bir duygudur. Allah’ın kendi gölgesi altında barındıracağı yedi zümreden biri de “Birbirlerini Allah için sevip buluşmaları da ayrılmaları da Allah rızası için olan kimselerdir.” Buyrulmaktadır. Riyazüs Salihin, Hadis No, 377

Mümin, müminin aynasıdır. Bir arada iken mümin kardeşi hakkındaki kanaati ne ise ondan ayrı olduğu zamanda da aynıdır. Allah için sevişenler, beraber iken de ayrı iken de birbirlerinin hayrını diler. Sevinmesiyle sevinir, kederine iştirak eder. Böyle beşeri ilişkiler, dünyada huzurlu sosyal hayatı, ahrette ise ebedi mutluluğu temin etmenin emin basamağıdır.

Allah için yapılan işlerde, Allah için tesis edilen sevgide hasbilik esastır. Menfaat düşünceleri dondurulmuş, ne verebilirim, ne katabilirim gayreti öne çıkmıştır.  Bir şeyin temelinde Allah sevgisi varsa o, kişi için kolaydır. Çünkü sevgi ile yapılan her şey insanın haz aldığı şeylerdir. Haz alınan işin zorluğu olmaz. Bilakis mutluluğu ve ferahlığı olur.

İnsanlarda vefa kalmadığından dert yanarız. Samimiyetin azaldığını, güvenin zayıfladığından yakınırız. Buna sebep nedir? Allah için sevenlerin azaldığını söylersek günümüzün hastalığına teşhis koymuş oluruz.

İslamın sosyal hayatta tesis etmek istediği beşeri ilişkiler, menfaat ummadan sevgi üzerine kurulan ilişkilerdir. Menfaat üzerine kurulan beşeri ilişkilerin çoğaldığı zamanlarda, bir kimsenin dostunu Allah için sevmesi ve Allah için ziyaret etmesi, beşeri ilişkileri yeniden canlandırma cihadını yapmış demektir.

Sevgisini Allah rızası üzerine inşa edenlere şu müjde verilmektedir. “Benim rızam uğrunda birbirlerini sevenler için peygamberlerin ve şehitlerin bile imreneceği nurdan minberler vardır.” Riyazüs Salihin, Hadis No. 382

İnsan, fıtrat olarak sayılıp sevilmeyi bekler. Bunu elde edebilmek için dostlarla ilişkide menfaat düşüncelerini geri plana atmalı. “Yaratılanı severiz yaratandan ötürü” parolasıyla birbirimizi sevmeliyiz.