Vehhâb ve Kerim

KÖŞE YAZISI

FAHRİ TOKAY

Cenab-ı Allah, Vehhâb ve Kerim isimlerinin sahibidir. Vehhâb; çok çeşit nimetleri daima bağışlayıp duran, her zaman her yerde her şeyi verebilme kudretine sahip olan. Kerîm ise; dilediğine umduğundan ziyade ikram edendir.

Kur’an’da yer alan Rahman, Rahim, Vehhâb, Lâtif, Tevvâb, Gaffar, Afüv, Rauf ve Hâdî gibi ilahi isimlerde Allah’ın cömertliğini değişik yönleriyle ifade etmektedir. “Allah cömerttir, cömertlik edenleri sever.”  “Cömertlik cennete bir ağaçtır. Ona tutunanı cennete götürür.”  hadisleri ve daha pek çok hadislerde cömertlik teşvik edilmektedir.

Şu hadislerde de cömertlik teşvik edilmektedir. “Siz fukarayı görüp gözetiniz, siz ancak fakirlerin sayesinde yardım görür rızıklanırsınız.” “Sizden önce bir adam hesaba çekildi de, onun hayırlı bir şeyi bulunmadı. Ancak o adam zengin bir kimse idi. Hizmetçilerine, fakirlerden alacakları hakkında vazgeçmelerini emrederdi. Allah meleklerine şöyle buyurdu: Şanı yüce olan biz, o zengin kulumdan bağış etmeye daha layığız. Ondan vazgeçiniz. Onu cezalandırmayın.”  buyurur. ‘Ne kadar eli açık bir hayır sahibiymiş’ dedirtmek maksadıyla insanlara gösteriş için yapılan cömertlik, cömertlik değildir. Böyle bir davranış, bencil duyguların tatmin edilmesi gayesini gütmektedir. Nimeti verenin rızasını amaçlamamaktadır. İnsanların kendisine minnet duymalarını arzulamaktadır. Yani gösteriş içindir.